HIGH VOLTAGE

Systems | Testing | Calibration

samgorindia info@samgor.in
samgorindia +91 253 6699271

Our Customers

samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india samgor india

Our Projects:


Sr. No

Customer Name

Country

Product

1

CTR TAP CHANGER

INDIA

1800KV 90KJ

2

CGL SWITCHGEAR

INDIA

800KV 40KJ

3

CGL R&D

INDIA

1000KV 100KJ

4

JAIN ELECTRICALS

INDIA

1600KV 80KJ

5

CGL POWER TRANSFORMER

INDIA

1600KV 160KJ

6

ERDA

INDIA

1600KV 80KJ

7

ERDA

INDIA

300KV 15KJ

8

H+H

GERMANY

900KV 90KJ

9

H+H

GERMANY

1800KV 180KJ

10

GE SWITCHGEAR

INDIA

300KV 15KJ

11

KVTEK

INDIA

400KV 20KJ

12

KVTEK

INDIA

800KV 80KJ

13

KVTEK

INDIA

2000KV 200KJ

14

TESLA TRANSFORMER

INDIA

1600KV 160KJ

15

DUGAN ENERJI

TURKEY

300KV 15KJ

16

QUALITY POWER

ENGLAND

300KV 15KJ

17

QUALITY POWER

INDIA

1200KV 120KJ

18

NOJA POWER

AUSTRALIA

600KV 30KJ


Our Projects:


Sr. No

Customer Name

Country

Product

19

KEPRI

KOREA

1400KV 140KJ

20

TYREE TRANSFORMER

AUSTRALIA

1200KV 60KJ

21

EURO POWER

TURKEY

1200KV 60KJ

22

GENERAL CABLE

INDIA

900KV 45KJ

23

REEP INDUSTRY

INDIA

300KV 15KJ

24

SPV Electromash

RUSSIA

600KV 60KJ

25

GUANGDONG HV INSTITUTE

CHINA

400KV 40KJ

26

WUHAN HV INSTITUTE

CHINA

3000KV 450KJ

27

WUHAN HV INSTITUTE

CHINA

2400KV 240KJ

28

WUHAN HV INSTITUTE

CHINA

900KV 45KJ

29

BTW TRANSFORMER

CHINA

4800KV 480KJ

30

CHINA SOUTH POWER GRID TEST INSTITUTE

CHINA

3000KV 300KJ

31

CHINA SOUTH POWER GRID TEST INSTITUTE

CHINA

400KV 20KJ

32

FYR TRANSFORMER

COLUMBIA

900KV 90KJ

33

VIA CABLE

MEXICO

1600KV 400KJ

34

ELEMSH

RUSSIA

1200KV 120KJ